Česky English Pусски Po polsku Deutsch
výrobce průmyslových armatur

Zpětný ventil do svislého potrubí přírubový s odbočkou KM 9902.1 117 (Z35)

Produkty >> Zpětné ventily do svislého potrubí

DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400
PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400

Katalogy ke stažení

Použití

Zpětný ventil přírubový do svislého potrubí s odbočkou typu KM 9902.1 117 (Z35) je určen k ochraně čerpadla před účinky zpětného rázu provozní tekutiny nebo při běhu čerpadla naprázdno. Nastane-li v praxi stav, kdy tlak provozní tekutiny v potrubním systému za čerpadlem náhle stoupne na vyšší hodnotu než  vyvíjí čerpadlo a provozní tekutina začne proudit zpětně, kuželka zpětného ventilu se automaticky uzavře. Odtok média dopravovaného čerpadlem je pak zajištěn odbočkou, která je napojena na odpadní větev potrubí, ústící do nádrže čerpadla.

Zpětný ventil do svislého potrubí však není funkčně koncipován jako uzavírací armatura, proto vyžaduje-li se trvalá těsnost uzávěru, je nutno do výtlačného potrubí zařadit uzavírací armaturu. Při provozování tohoto zpětného ventilu nesmí médium obsahovat tvrdé a abrazivní částice, které by mohly způsobit poškození těsnících ploch a nárůst netěsností nebo zadírání kuželky v ložiskách. To platí i pro nečistoty v potrubním systému při montáži, opravách nebo výměnách.

Zpětný ventil do svislého potrubí je schválen pro použití tekutin skupiny 1 a 2 podle § 3 odst. 1, písmeno a), b) NV 26/2003 Sb. : voda kromě vody určené pro lidskou spotřebu, neagresivní tekutiny (kapaliny, plyny, páry, vzduch), ropa a ropné produkty, plynná paliva, anorganická a organická média (dle použitých materiálů a po dohodě s výrobcem) a dle direktivy PED 97/23/EC. Odolnost ventilu vůči použitému médiu a teplotě je limitována chemickým složením materiálové skladby ventilu. Vhodnost média proto doporučujeme konzultovat s výrobcem. Dovolené pracovní tlaky odpovídají tlako-teplotnímu systému.

Technický popis

Základ zpětného ventilu do svislého potrubí s odbočkou tvoří celistvé těleso, vyrobené z válcované nebo kované oceli. Do něj je zalisováno vstupní a výstupní vedení kuželky s kluznými ložisky. Zalisované části jsou pojištěny důlčíkováním nebo svarem. Proti vypadnutí jsou vedení kuželky zabezpečeny sevřením protipřírub potrubí. Sedlové partie v tělese a na kuželce jsou obvykle navařovány austenitickou ocelí typu 18/8 CrNi nebo je použit návar Stellit 6 – typ návaru odvisí od materiálové skladby ventilu. Kuželka je se sedlem tělesa slapována. K tělesu je přivařena odbočka.

Připojení do potrubí

Celkové rozměry jsou uvedeny v katalogovém listu.

  • připojovací rozměry dle ČSN EN 1092–1
  • stavební délky v tlakových třídách PN 16, 25, 40 – řada 1 dle ČSN EN 558–1
  • stavební délky v tlakových třídách PN 63, 100, 160 – řada 2 dle ČSN EN 558–1
  • nenormalizované stavební délky v tlakových třídách PN 250, 320, 400

Zkoušení

Standardně dle ČSN EN 12266–1, tj. zkouška pevnosti a těsnosti tělesa P10, P11, zkouška těsnosti na kuželce P12 (vodou při tlaku 1,1×PN a vzduchem při tlaku 0,6 MPa) – stupeň těsnosti A – bez úniku, zkouška funkce a zadírání F20. Norma ČSN EN 13709 povoluje u zkoušky P12 netěsnost odpovídající stupni C dle EN 12266–1. Podle požadavku zákazníka mohou být provedeny případné další zkoušky.

Montáž, obsluha a údržba

Zpětný ventil do svislého potrubí s odbočkou musí být montován do vertikální polohy. Jelikož se jedná o jednosměrnou armaturu, musí být směr proudění média ve shodě se směrem šipky na tělese ventilu. Při montáži zpětného ventilu do potrubí je nutno zohlednit fakt, že při plně otevřené poloze ventilu vyčnívá hřídel kuželky nad výstupní přírubou ventilu o vzdálenost, která se rovná maximálně zdvihu kuželky.

Ventil nevyžaduje žádné zvláštní nároky na údržbu a seřizování. Při dodržování hodnot předepsaného tlaku, teploty média a množství média přepravovaného odbočkou, které jsou uvedeny na štítku armatury, je funkce ventilu zcela automatická.


kulové kohouty|třícestné kohouty|

Zpětné ventily|Služby


info@kearm.cz

Pekařská 1639/79A, Opava
Česká republika

+420 555 440 200

www.kearm.cz

Zásady ochrany osobních údajů

© 2003-2019 KE-ARM, s.r.o.