Česky English Pусски Po polsku Deutsch
výrobce průmyslových armatur

Kulový kohout pro hluboké teploty (kryogenní) KM 910X.X-04

Produkty >> Kulové kohouty s plovoucí koulí >> Speciální

DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100
PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100

KM 9108.X-04 (přírubový), KM 9103.X-04 (přivařovací)

Použití

Kulové kohouty přivařovací typ KM 9103.X-04 a přírubové typ KM 9108.X-04 jsou ve standardním provedení uzavírací armatury sloužící k úplnému uzavření nebo otevření průtoku pracovní látky. Nelze je použít jako armatury škrtící nebo regulační. Rozsah použití kulových kohoutů je přímo závislý na jejich materiálovém provedení, vlastnostech a teplotě pracovní látky. Běžně se dodávají ve standardních materiálových provedeních uvedených v katalogovém listu. Na základě dohody mohou být použity s ohledem na provozní podmínky jiné materiály než jsou uvedeny v katalogovém lis­tu.

Kohouty jsou určeny pro neagresivní i agresivní kapaliny a plyny bez mechanických nečistot. Rozsah pracovních teplot může být od −196 °C do +70 °C. Dovolené pracovní tlaky odpovídají tlako-teplotnímu systému (grafy B1, S1, S2, S4). Pro teploty nižší, než −50 °C platí tlaky odpovídající PN.

Technický popis

Konstrukce kulového kohoutu je provedena dle ČSN EN 1626 a ČSN EN 1983. Kohout je v provedení s plovoucí koulí. Uložení ovládacího čepu zamezuje vystřelení čepu z tělesa působením tlaku pracovní látky, vnitřní součásti jsou vodivě spojeny pro zamezení vzniku elektrostatického výboje (antistatická konstrukce).

Pro kapalná a plynná media pro teploty nižší než −60 °C je koule kohoutu vybavena otvorem na vstupní straně, který zajišťuje vyrovnání přetlaku z meziprostoru kohoutu do vstupního potrubí. V takovém případě je kohout jednosměrný a je vybaven štítkem směru proudění na tělese.

Ovládání

 • ruční páka
 • ruční kolo s převodem
 • pneupohon
 • elektropohon

Rozměry připojovacích přírub pro pohony dle ISO 5211. Velikost pohonů určuje maximální provozní tlakový spád na kouli.

Způsob ovládání určuje třetí číslice v typovém označení, pro páku je to „0“, pro převody a pohony pak „3“ (například KM 9133(8).X-04).

Připojení do potrubí

Základní rozměry jsou uvedeny v katalogovém listu. Rozměry dle norem:

 • připojovací rozměry přírub dle ČSN EN 1092–1
 • stavební délky přírubového kohoutu – řada 1 dle ČSN EN 558–1 (řada F1 dle DIN 3202)
 • rozměr průtoku dle ČSN EN 1983
 • tvary přivařovacích konců dle ČSN EN 17292
 • stavební délky přivařovacích kohoutů dle ČSN EN 12982

Zkoušení

Standardně dle ČSN EN 12266–1, tj. zkouška pevnosti a těsnosti tělesa P10, P11, zkouška těsnosti v sedle P12 (vodou při tlaku 1,1×PN a vzduchem při tlaku 0,6 MPa), stupeň těsnosti A – bez úniku. Podle požadavku zákazníka mohou být provedeny případné další zkoušky.

Montáž, obsluha a údržba

Kulové kohouty jsou určeny do horizontálního potrubí. Ovládací čep musí směřovat vzhůru a jeho horní třetina nesmí být tepelně izolovaná. Nevyžadují žádné zvláštní nároky na údržbu a seřizování. Jsou ovladatelné při plném tlakovém spádu rovném PN.

Volitelné příslušenství, úpravy a služby

 • fire-safe konstrukce – odolnost proti ohni dle EN ISO 10497
 • uzamykatelné zařízení – pro zajištění polohy uzavíracího členu
 • snímače koncových poloh
 • dokumentace dle EN 10204 3.1 nebo 3.2
 • speciální úpravy dle požadavku zákazníka
 • provedení dle požadavků normy NACE MR 0175 respektive ISO 15156
 • speciální provedení armatury pro kapalný kyslík

© 2003-2018 KE-ARM, s.r.o.