Česky English Pусски Po polsku Deutsch
producent armatury przemysłowej

Zawór zwrotny do pionowego przewodu rurowego KM 9901.1 117 (Z35)

Produkty >> Zawory zwrotne do pionowego przewodu rurowego

DN 50 – DN 400, PN 16 – PN 400

Zastosowanie

Zawór zwrotny kołnierzowy do pionowych przewodów rurowych typu KM 9901.1 117 (Z 35) to armatura jednokierunkowa przeznaczona do zapobiegania przepływom zwrotnym płynów eksploatacyjnych. Kierunek przepływu płynu eksploatacyjnego zależy od strzałki na korpusie od dołu do góry, tj. pod grzybek. W przypadku, gdy płyn zacznie płynąć w odwrotnym kierunku, zawór automatycznie się zamknie.

Zawór zwrotny do pionowego przewodu rurowego nie jest zaprojektowany pod względem funkcjonalnym jako armatura zamykająca, dlatego jeżeli jest wymagana stała szczelność zamknięcia, należy do rurociągu tłoczącego umieścić armaturę zamykającą. Transportowana ciecz nie może zawierać cząstek twardych i ściernych w formie ziaren lub proszku, a jej skład chemiczny nie może powodować powłok rozdzielających, które mogłyby spowodować uszkodzenie powierzchni uszczelniających i wzrost nieszczelności lub zacierania grzybka w łożyskach. Obowiązuje to także w przypadku nieczystości w systemie rurowym podczas montażu, napraw lub wymiany.

Zawór zwrotny kołnierzowy do pionowego przewodu rurowego jest zatwierdzony do stosowania płynów grupy 1 i 2 według § 3 ust. 1 litera a), b) Rozporządzenia Rządu 26/2003 Dz. U. Rep. Czeskiej: woda oprócz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nieagresywne płyny (ciecze, gazy, pary, powietrze), ropa i produkty ropopochodne, paliwa gazowe, media anorganiczne i organiczne (według zastosowanych materiałów i po uzgodnieniu z producentem) oraz według dyrektywy PED 97/23/EC. Odporność zaworu na zastosowane medium i temperaturę jest limitowana składem chemicznym struktury materiałowej zaworu. Z tego powodu zalecamy skonsultować z producentem stosowność użytego medium. Dozwolone ciśnienia robocze są zgodne z systemem ciśnieniowo-temperaturowym.

Opis techniczny

Podstawę zaworu zwrotnego kołnierzowego do pionowego przewodu rurowego stanowi monolityczny kadłub wykonany ze stali walcowanej albo kutej. Do niej jest zaprasowane wejściowe i wyjściowe prowadzenie grzybka z łożyskami ślizgowymi. Zaprasowane elementy są zabezpieczone punktowaniem. Przed wypadnięciem prowadzenie grzybka są zabezpieczony przez zwarcie na przeciwnych kołnierzy rurociągu. Partie gniazdowe w kadłubie i na grzybku są zwykle napoinowane stalą austenityczną typu 18/8 CrNi albo użyte jest napoinowanie 13 Cr albo Stellit 6 – typ napoiny zależy od składu materiałowego zaworu. Grzybek z gniazdem są wzajemnie wygładzone.

Przyłączenie do przewodu rurowego

Rozmiary podstawowe są podane w karcie katalogowej. Rozmiary zgodnie z normami:

  • rozmiary przyłączeń zgodnie z ČSN EN 1092–1
  • długości zabudowy w klasach ciśnieniowych PN 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320 – tabela 1 zgodnie z ČSN 13 3048
  • niestandaryzowane długości zabudowy:
    • klasa ciśnieniowa PN 400
    • typy wymiarowe DN 50 / PN 16–250; DN 300 / PN 16–250
    • typy wymiarowe DN 350, 400 / PN 16–100; DN 50–200 / PN 320

Badania

Standardowo zgodnie z ČSN EN 12266–1, tj. badanie wytrzymałości i szczelności korpusu P10, P11, badanie szczelności w gnieździe P12 (wodą przy ciśnieniu 1,1×PN i powietrzem przy ciśnieniu 0,6 MPa), stopień szczelności A – bez upływu, badanie funkcjonalności i zacierania F20. Norma ČSN EN 13709 dopuszcza w przypadku próby P12 nieszczelność odpowiadającą stopniowi C według EN 12266–1. Zgodnie z wymogiem klienta istnieje możliwość przeprowadzenia ewentualnych dalszych badań.

Montaż, obsługa i konserwacja

Zawór zwrotny do pionowego przewodu rurowego musi być montowany w położeniu pionowym. Ponieważ chodzi o armaturę jednokierunkową, kierunek przepływu medium musi być zgodny z kierunkiem strzałki na kadłubie zaworu. Nie ma żadnych specjalnych wymagań dla konserwacji i regulacji. Przy dotrzymywaniu wartości przepisowego ciśnienia i temperatury medium, które są podane na tabliczce armatury, działanie zaworu jest całkowicie automatyczne.


© KE-ARM, s.r.o.