Česky English Pусски Po polsku Deutsch
producent armatury przemysłowej

Zawór kulowy typu metal-metal KM 910X.X-MF5

Produkty >> Zawory kulowe z kulą pływającą >> Z uszczelnieniem metalowym

DN 25 – DN 100, PN 16 – 160

EN standard, pełny przelot

Zastosowanie

Zawory kulowe do przyspawania typ KM 9103.X-MF5(-FW-MF5) i kołnierzowy typ KM 9108.X-MF5(-FW-MF5) to w wykonaniu standardowym armatura zamykająca służąca do całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu substancji roboczej. Nie można ich zastosować jako armatury dławiącej lub regulacyjnej. Zakres stosowania zaworów kulowych bezpośrednio zależy od ich wykonania materiałowego, właściwości i temperatury substancji roboczej. Zazwyczaj są dostarczane w standardowych wykonaniach materiałowych podanych w karcie katalogowej. Po porozumieniu, uwzględniając warunki używania, mogą zostać zastosowane inne materiały niż podane w karcie katalogowej.

Zawory są przeznaczone do mediów z zawartością cząstek mechanicznych do rozmiaru 5 mm, zwłaszcza do gazów opałowych (gaz ziemny, gaz świetlny, propan-butan, biogaz, gaz koksowniczy), wody i ogólnie do nieagresywnych i agresywnych płynów i gazów. Dozwolona twardość domieszek mechanicznych zależy od materiału gniazda zaworu. Dla hartowanej stali nierdzewnej 1.4034 (MF5), ČSN 17 027 (MF5) lub dla napoiny stellitowej (MFS) cząstki stałe mogą być bardzo twarde (do twardości Mohsa 7, np. piasek itp.).

Zakres temperatur roboczych może wynosić od −46°C do +200°C, w zależności od materiału korpusu i pierścieni uszczelniających. Dozwolone ciśnienia robocze są zgodne z systemem ciśnieniowo-temperaturowym (wykres B1).

Opis techniczny

Konstrukcja zaworu kulowego jest wykonana zgodnie z API 608 i API Spec 6D, z pełnym przelotem, pływającą kulą i z pływającymi gniazdami. Zawór jest odporny na działanie ognia zgodnie z API 607 (EN ISO 10497), ułożenie trzpienia sterującego zapobiega wystrzeleniu trzpienia z obudowy pod działaniem ciśnienia substancji roboczej, części wewnętrzne są połączone w sposób przewodzący w celu zapobieżenia powstania wyładowania elektrostatycznego (konstrukcja antystatyczna). Uszczelnienie pomiędzy kulą i gniazdami jest zabezpieczone za pomocą zestyku typu „metal-metal“. Pokrywa jest połączona z korpusem śrubami lub przyśrubowana do korpusu i zabezpieczona spawem uszczelniającym (wykonanie FW).

Sterowanie

 • dźwignia ręczna
 • koło ręczne z przekładnią
 • napęd pneumatyczny
 • napęd elektryczny

Rozmiary kołnierzy przyłączeniowych dla napędów zgodnie z ISO 5211. Wielkość napędów określa maksymalny roboczy gradient ciśnienia na kuli.

Sposób sterowania określa trzecia cyfra w oznaczeniu typu, dla dźwigni jest to „0", dla przekładni i napędów „3" (na przykład KM 9133.X-MF5).

Przyłączenie do przewodu rurowego

Rozmiary podstawowe są podane w karcie katalogowej. Rozmiary zgodnie z normami:

 • wymiary przelotu zgodnie z API 6D, API 608
 • rozmiary przyłączeń zgodnie z ČSN EN 1092–1 lub zgodnie z ANSI B16.5
 • długości zabudowy F1 – zgodnie z ČSN EN 558, seria 1 (spełnia DIN 3202–1 – F1)
 • kształty końcówek do przyspawania zgodnie z ČSN EN ISO 17292
 • długości zabudowy typ KM 9103.X – zgodnie z ČSN EN 12982

Badania

Standardowo zgodnie z ČSN EN 12266–1, tj. badanie wytrzymałości i szczelności korpusu P10, P11, badanie szczelności w gnieździe P12 (wodą przy ciśnieniu 1,1×PN i powietrzem przy ciśnieniu 0,6 MPa), stopień szczelności A – bez upływu. Zgodnie z wymogiem klienta istnieje możliwość przeprowadzenia ewentualnych dalszych badań.

Montaż, obsługa i konserwacja

Zawory kulowe mogą być zamontowane w jakiejkolwiek pozycji. Nie wymagają żadnej specjalnej kon­serwacji i regulowania. Można nimi sterować przy pełnym gradiencie ciśnienia równym PN.

Podczas wspawania zaworów kulowych typu KM 9103.X-MF5(-FW-MF5)  przewodu rurowego należy przestrzegać następującego sposobu postępowania:

 1. przed przyspawaniem zawór kulowy całkowicie otworzyć
 2. podczas spawania wybrać taką procedurę, aby w okolicy gumowych o-ringów i gniazd w korpusie zaworu temperatura nie wzrosła powyżej 120°C. Temperaturę można ograniczyć np. poprzez zastosowanie pasty absorbującej ciepło.

W przypadku prób systemu rurociągowego wodą po zakończeniu prób zalecane jest wypuszczenie wody przez zatyczkę z przestrzeni środkowej (poz. 12).

Wyposażenie dodatkowe, dostosowania i usługi

 • osłona grzewcza – do utrzymania cieczy w stanie ciekłym
 • odmienne rozmiary przyłączeń lub kombinacje końcówek przyłączeniowych
 • dostosowanie listwy uszczelniającej (rowek, klin, wpust, wypust, rowek dla o-ringu, RTJ)
 • dźwignia zamykana z kłódką – do zabezpieczenia pozycji członu zamykającego
 • zestaw podziemny – zastosowanie armatury pod ziemią
 • przedłużenie trzpienia – np. z powodu izolacji termicznej przewodu rurowego i armatury
 • otwór wentylacyjny w kuli – do wyrównania ciśnienia do przewodu powrotnego
 • czujniki pozycji krańcowych
 • dokumentacja zgodnie z EN 10204 3.1 lub 3.2
 • specjalne dostosowania zgodnie z wymogiem klienta
 • armatury w wykonaniu dla klas ciśnieniowych PN 160
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami normy NACE MR 0175, względnie ISO 15156

© KE-ARM, s.r.o.