Česky English Pусски Po polsku Deutsch
producent armatury przemysłowej

Zawór kulowy międzykołnierzowy typu metal-metal KM 9107.X-MD5

Produkty >> Zawory kulowe z kulą pływającą >> Z uszczelnieniem metalowym

DN 15 – DN 150, PN 16 – PN 160

EN standard, pełny przelot

Zastosowanie

Zawory kulowe międzykołnierzowe typ KM 9107.X-01(02)-MD5 (MDS) to w wykonaniu standardowym armatura zamykająca służąca do całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu substancji roboczej. Nie można ich zastosować jako armatury dławiącej lub regulacyjnej. Zakres stosowania zaworów kulowych bezpośrednio zależy od ich wykonania materiałowego, właściwości i temperatury substancji roboczej. Zazwyczaj są dostarczane w standardowych wykonaniach materiałowych podanych w karcie katalogowej. Po porozumieniu, uwzględniając warunki używania, mogą zostać zastosowane inne materiały niż podane w karcie katalogowej.

Zawory są przeznaczone np. do gazów opałowych (gaz ziemny, gaz świetlny, propan-butan, biogaz, gaz koksowniczy), wody, pary wodnej (do +150°C), tlenu i ogólnie do nieagresywnych i agresywnych płynów i gazów bez zanieczyszczeń mechanicznych.

Medium, do którego zawory są przeznaczone, może zawierać domieszki mechaniczne – cząsteczki stałe aż do rozmiaru 0,5 mm. Dozwolona twardość domieszek mechanicznych zależy od materiału gniazda zaworu. Dla hartowanej stali nierdzewnej 1.4034 (MD5), ČSN 17 029 (MD5) lub dla napoiny stellitowej.(MDS) cząstki stałe mogą być bardzo twarde (do twardości Mohsa 7, np. piasek itp.).

Opis techniczny

Konstrukcja zaworu kulowego jest wykonana zgodnie z EN 1983. Zawór jest w wykonaniu z kulą pływającą. Ułożenie trzpienia sterującego zapobiega wystrzeleniu trzpienia z obudowy pod działaniem ciśnienia substancji roboczej, części wewnętrzne są połączone w sposób przewodzący w celu zapobieżenia powstania wyładowania elektrostatycznego (konstrukcja antystatyczna). Uszczelnienie pomiędzy kulą i gniazdami jest zabezpieczone za pomocą zestyku typu „metal-metal“.

Sterowanie

 • dźwignia ręczna
 • koło ręczne z przekładnią
 • napęd pneumatyczny
 • napęd elektryczny

Rozmiary kołnierzy przyłączeniowych dla napędów zgodnie z ISO 5211. Wielkość napędów określa maksymalny roboczy gradient ciśnienia na kuli.

Sposób sterowania określa trzecia cyfra w oznaczeniu typu, dla dźwigni jest to „0", dla przekładni i napędów „3" (na przykład KM 9137.X-01-MD5).

Przyłączenie do przewodu rurowego

Rozmiary podstawowe są podane w karcie katalogowej. Rozmiary zgodnie z normami:

 • rozmiary przyłączeń zgodnie z ČSN EN 1092–1
 • wymiary przelotu zgodnie z ČSN EN 1983
 • niestandaryzowane długości zabudowy, w przypadku długiej długości zabudowy typu KM 9107.X-01 jest zagwarantowane, że kula w stanie „zamknięte“ nie przekracza długości zabudowy zaworu

Badania

Standardowo zgodnie z ČSN EN 12266–1, tj. badanie wytrzymałości i szczelności korpusu P10, P11, badanie szczelności w gnieździe P12 (wodą przy ciśnieniu 1,1×PN i powietrzem przy ciśnieniu 0,6 MPa), stopień szczelności A – bez upływu. Zgodnie z wymogiem klienta istnieje możliwość przeprowadzenia ewentualnych dalszych badań.

Montaż, obsługa i konserwacja

Zawory kulowe mogą być zamontowane w jakiejkolwiek pozycji. Nie wymagają żadnej specjalnej kon­serwacji i regulowania. Można nimi sterować przy pełnym gradiencie ciśnienia równym PN.

Wyposażenie dodatkowe, dostosowania i usługi

 • konstrukcja fire-safe – odporność ogniowa zgodnie z EN ISO 10497 (API 607)
 • dostosowanie listwy uszczelniającej (rowek, klin, wpust, wypust, rowek dla o-ringu, RTJ)
 • osłona grzewcza – do utrzymania cieczy w stanie ciekłym
 • dźwignia zamykana z kłódką – do zabezpieczenia pozycji członu zamykającego
 • zestaw podziemny – zastosowanie armatury pod ziemią
 • przedłużenie trzpienia – np. z powodu izolacji termicznej przewodu rurowego i armatury
 • otwór wentylacyjny w kuli – do wyrównania ciśnienia do przewodu powrotnego
 • czujniki pozycji krańcowych
 • dokumentacja zgodnie z EN 10204 3.1 lub 3.2
 • specjalne dostosowania zgodnie z wymogiem klienta
 • armatury w wykonaniu dla klas ciśnieniowych PN 160
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami normy NACE MR 0175, względnie ISO 15156

© KE-ARM, s.r.o.