Česky English Pусски Po polsku Deutsch
producent armatury przemysłowej

Zawór kulowy trójdrogowy kołnierzowy KM 9307.X-02-03.2

Produkty >> Zawory kulowe z kulą pływającą >> Trójdrogowe i czterodrogowe

DN 10 – DN 150, PN 16 – PN 250

EN standard, pełny przelot, 4 gniazda

Zastosowanie

Zawory kulowe kołnierzowe, trójdrogowe, typ KM 9307.X-02–03.2, to w wykonaniu standardowym armatura zamykająca służąca do przekierowania przepływu substancji roboczej. Nie można ich zastosować jako armatury dławiącej lub regulacyjnej. Zakres stosowania zaworów kulowych bezpośrednio zależy od ich wykonania materiałowego, właściwości i temperatury substancji roboczej. Zazwyczaj są dostarczane w standardowych wykonaniach materiałowych podanych w karcie katalogowej. Po porozumieniu, uwzględniając warunki używania, mogą zostać zastosowane inne materiały niż podane w karcie katalogowej.

Zawory są przeznaczone np. do gazów opałowych (gaz ziemny, gaz świetlny, propan-butan, biogaz, gaz koksowniczy), wody, pary wodnej, tlenu i ogólnie do nieagresywnych i agresywnych płynów i gazów bez zanieczyszczeń mechanicznych. W odróżnieniu od zwykłych zaworów kulowych są uszczelniane grafitem i są także używane w zastosowaniach, gdzie gumowe pierścienie uszczelniające nie mają wystarczającej odporności chemicznej na medium. Zakres temperatur roboczych może wynosić od −60°C do +230°C, w zależności od materiału korpusu. Dozwolone ciśnienia robocze są zgodne z systemem ciśnieniowo-temperaturowym (wykresy B1, S1, S2, S4).

Opis techniczny

Ułożenie trzpienia sterującego zapobiega wystrzeleniu trzpienia z obudowy pod działaniem ciśnienia substancji roboczej, części wewnętrzne są połączone w sposób przewodzący w celu zapobieżenia powstania wyładowania elektrostatycznego (konstrukcja antystatyczna).

Przelot kuli może być w kształcie „L“ lub „T“. Pozycja kuli w zaworze jest widoczna wg znaku na górnej powierzchni trzpienia sterującego. Możliwe kształty przelotu są podane na schematach, inne możliwości można skonsultować telefonicznie.

Schemat przepływu

Sterowanie

 • dźwignia ręczna
 • koło ręczne z przekładnią
 • napęd pneumatyczny
 • napęd elektryczny

Rozmiary kołnierzy przyłączeniowych dla napędów zgodnie z ISO 5211. Wielkość napędów określa maksymalny roboczy gradient ciśnienia na kuli.

Sposób sterowania określa trzecia cyfra w oznaczeniu typu, dla dźwigni jest to „0", dla przekładni i napędów „3" (na przykład KM 9337.X-02–03.2).

Przyłączenie do przewodu rurowego

Rozmiary podstawowe są podane w karcie katalogowej. Rozmiary zgodnie z normami:

 • rozmiary przyłączeń zgodnie z ČSN EN 1092–1
 • wymiary przelotu zgodnie z ČSN EN 1983
 • długości zabudowy F1 – zgodnie ČSN EN 558, seria 1 (spełnia DIN 3202 – F1) lub niestandaryzowane.

Badania

Standardowo zgodnie z ČSN EN 12266–1, tj. badanie wytrzymałości i szczelności korpusu P10, P11, badanie szczelności w gnieździe P12 (wodą przy ciśnieniu 1,1×PN i powietrzem przy ciśnieniu 0,6 MPa), stopień szczelności A – bez upływu. Zgodnie z wymogiem klienta istnieje możliwość przeprowadzenia ewentualnych dalszych badań.

Montaż, obsługa i konserwacja

Zawory kulowe mogą być zamontowane w jakiejkolwiek pozycji. Nie wymagają żadnej specjalnej kon­serwacji i regulowania. Można nimi sterować przy pełnym gradiencie ciśnienia równym PN.

Wyposażenie dodatkowe, dostosowania i usługi

 • konstrukcja fire-safe – odporność ogniowa zgodnie z EN ISO 10497 (API 607)
 • osłona grzewcza – do utrzymania cieczy w stanie ciekłym
 • dźwignia zamykana z kłódką – do zabezpieczenia pozycji członu zamykającego
 • przedłużenie trzpienia – np. z powodu izolacji termicznej przewodu rurowego i armatury
 • czujniki pozycji krańcowych
 • dokumentacja zgodnie z EN 10204 3.1 lub 3.2
 • specjalne dostosowania zgodnie z wymogiem klienta
 • armatury w wykonaniu dla klas ciśnieniowych PN 160, 250
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami normy NACE MR 0175, względnie ISO 15156
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami norm API
 • przelot kuli LL (X)

© KE-ARM, s.r.o.