Česky English Pусски Po polsku Deutsch
producent armatury przemysłowej

Zawór kulowy trójdrogowy gwintowany z uszczelnieniem KM 9301.X-01-03.2

Produkty >> Zawory kulowe z kulą pływającą >> Trójdrogowe i czterodrogowe

DN 10 – DN 100, PN 16 – PN 250

EN standard, pełny przelot, 2 gniazda, gwint wewnętrzny G, NPT

Zastosowanie

Zawory kulowe gwintowane, trójdrogowe, typ KM 9301.X-01–03.2(-02), to w wykonaniu standardowym armatura zamykająca służąca do przekierowania przepływu substancji roboczej. Nie można ich zastosować jako armatury dławiącej lub regulacyjnej. Zakres stosowania zaworów kulowych bezpośrednio zależy od ich wykonania materiałowego, właściwości i temperatury substancji roboczej. Zazwyczaj są dostarczane w standardowych wykonaniach materiałowych podanych w karcie katalogowej. Po porozumieniu, uwzględniając warunki używania, mogą zostać zastosowane inne materiały niż podane w karcie katalogowej.

Zawory są przeznaczone np. do gazów opałowych (gaz ziemny, gaz świetlny, propan-butan, biogaz, gaz koksowniczy), wody, pary wodnej, tlenu i ogólnie do nieagresywnych i agresywnych płynów i gazów bez zanieczyszczeń mechanicznych. W odróżnieniu od zwykłych zaworów kulowych są uszczelniane grafitem i są także używane w zastosowaniach, gdzie gumowe pierścienie uszczelniające nie mają wystarczającej odporności chemicznej na medium. Zakres temperatur roboczych może wynosić od −60°C do +230°C, w zależności od materiału korpusu. Dozwolone ciśnienia robocze są zgodne z systemem ciśnieniowo-temperaturowym (wykresy B1, S1, S2, S4).

Opis techniczny

Konstrukcja zaworu kulowego jest wykonana zgodnie z EN 1983. Zawór jest w wykonaniu z kulą pływającą. Ułożenie trzpienia sterującego zapobiega wystrzeleniu trzpienia z obudowy pod działaniem ciśnienia substancji roboczej, części wewnętrzne są połączone w sposób przewodzący w celu zapobieżenia powstania wyładowania elektrostatycznego (konstrukcja antystatyczna).

Przelot kuli może być w kształcie „L“ lub „T“. Pozycja kuli w zaworze jest widoczna wg znaku na górnej powierzchni trzpienia sterującego. Zawór jest wyposażony w dwa gniazda do uszczelnienia kuli, środkowy przyłączeniowy przewód rurowy nie ma gniazda. Źródło medium ciśnieniowego może być doprowadzone tylko do przyłączenia środkowego, przyłączenia krańcowe są wyjściowe. Możliwe kształty przelotu są podane na schematach, inne możliwości można skonsultować telefonicznie.

Schemat przepływu

Sterowanie

 • dźwignia ręczna
 • koło ręczne z przekładnią
 • napęd pneumatyczny
 • napęd elektryczny

Rozmiary kołnierzy przyłączeniowych dla napędów zgodnie z ISO 5211. Wielkość napędów określa maksymalny roboczy gradient ciśnienia na kuli.

Sposób sterowania określa trzecia cyfra w oznaczeniu typu, dla dźwigni jest to „0", dla przekładni i napędów „3" (na przykład KM 9331.X-01–03.2(-02)).

Przyłączenie do przewodu rurowego

Rozmiary podstawowe są podane w karcie katalogowej. Rozmiary zgodnie z normami:

 • gwint wewnętrzny G zgodnie z ČSN EN ISO 228–1 – typ KM 9101.X-01–03.2
 • gwint wewnętrzny NPT zgodnie z ANSI B 1.20.1 – typ KM 9101.X-01–03.2–02
 • wymiary przelotu zgodnie z ČSN EN 1983
 • niestandaryzowane długości zabudowy

Badania

Standardowo zgodnie z ČSN EN 12266–1, tj. badanie wytrzymałości i szczelności korpusu P10, P11, badanie szczelności w gnieździe P12 (wodą przy ciśnieniu 1,1×PN i powietrzem przy ciśnieniu 0,6 MPa), stopień szczelności A – bez upływu. Zgodnie z wymogiem klienta istnieje możliwość przeprowadzenia ewentualnych dalszych badań.

Montaż, obsługa i konserwacja

Zawory kulowe mogą być zamontowane w jakiejkolwiek pozycji. Nie wymagają żadnej specjalnej kon­serwacji i regulowania. Można nimi sterować przy pełnym gradiencie ciśnienia równym PN.

Wyposażenie dodatkowe, dostosowania i usługi

 • konstrukcja fire-safe – odporność ogniowa zgodnie z EN ISO 10497 (API 607)
 • osłona grzewcza – do utrzymania cieczy w stanie ciekłym
 • dźwignia zamykana z kłódką – do zabezpieczenia pozycji członu zamykającego
 • przedłużenie trzpienia – np. z powodu izolacji termicznej przewodu rurowego i armatury
 • czujniki pozycji krańcowych
 • dokumentacja zgodnie z EN 10204 3.1 lub 3.2
 • specjalne dostosowania zgodnie z wymogiem klienta
 • armatury w wykonaniu dla klas ciśnieniowych PN 160, 250
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami normy NACE MR 0175, względnie ISO 15156
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami norm API

© KE-ARM, s.r.o.