Česky English Pусски Po polsku Deutsch
producent armatury przemysłowej

Zawór kulowy trójdrogowy do przyspawania KM 9303.X-02

Produkty >> Zawory kulowe z kulą pływającą >> Trójdrogowe i czterodrogowe

DN 10 – DN 150, PN 16 – PN 250

EN standard, pełny przelot, 4 gniazda

Zastosowanie

Zawory kulowe do spawania, trójdrogowe, typ KM 9303.X-02, to w wykonaniu standardowym armatura zamykająca służąca do przekierowania przepływu substancji roboczej. Nie można ich zastosować jako armatury dławiącej lub regulacyjnej. Zakres stosowania zaworów kulowych bezpośrednio zależy od ich wykonania materiałowego, właściwości i temperatury substancji roboczej. Zazwyczaj są dostarczane w standardowych wykonaniach materiałowych podanych w karcie katalogowej. Po porozumieniu, uwzględniając warunki używania, mogą zostać zastosowane inne materiały niż podane w karcie katalogowej.

Zawory są przeznaczone np. do gazów opałowych (gaz ziemny, gaz świetlny, propan-butan, biogaz, gaz koksowniczy), wody, pary wodnej (do +150°C), tlenu i ogólnie do nieagresywnych i agresywnych płynów i gazów bez zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur roboczych może wynosić od −50°C do +200°C, w zależności od materiału korpusu i pierścieni uszczelniających. Dozwolone ciśnienia robocze są zgodne z systemem ciśnieniowo-temperaturowym (wykresy B1, S1, S2, S4).

Opis techniczny

Konstrukcja zaworu kulowego jest wykonana zgodnie z EN 1983. Zawór jest w wykonaniu z kulą pływającą. Ułożenie trzpienia sterującego zapobiega wystrzeleniu trzpienia z obudowy pod działaniem ciśnienia substancji roboczej, części wewnętrzne są połączone w sposób przewodzący w celu zapobieżenia powstania wyładowania elektrostatycznego (konstrukcja antystatyczna).

Przelot kuli może być w kształcie „L“ lub „T“. Pozycja kuli w zaworze jest widoczna wg znaku na górnej powierzchni trzpienia sterującego. Możliwe kształty przelotu są podane na schematach, inne możliwości można skonsultować telefonicznie.

Schemat przepływu

Sterowanie

 • dźwignia ręczna
 • koło ręczne z przekładnią
 • napęd pneumatyczny
 • napęd elektryczny

Rozmiary kołnierzy przyłączeniowych dla napędów zgodnie z ISO 5211. Wielkość napędów określa maksymalny roboczy gradient ciśnienia na kuli.

Sposób sterowania określa trzecia cyfra w oznaczeniu typu, dla dźwigni jest to „0", dla przekładni i napędów „3" (na przykład KM 9333.X-02).

Przyłączenie do przewodu rurowego

Rozmiary podstawowe są podane w karcie katalogowej. Rozmiary zgodnie z normami:

 • kształty końcówek do przyspawania zgodnie z ČSN EN ISO 17292
 • wymiary przelotu zgodnie z ČSN EN 1983
 • długości zabudowy zgodnie z ČSN EN 12982

Badania

Standardowo zgodnie z ČSN EN 12266–1, tj. badanie wytrzymałości i szczelności korpusu P10, P11, badanie szczelności w gnieździe P12 (wodą przy ciśnieniu 1,1×PN i powietrzem przy ciśnieniu 0,6 MPa), stopień szczelności A – bez upływu. Zgodnie z wymogiem klienta istnieje możliwość przeprowadzenia ewentualnych dalszych badań.

Montaż, obsługa i konserwacja

Zawory kulowe mogą być zamontowane w jakiejkolwiek pozycji. Nie wymagają żadnej specjalnej kon­serwacji i regulowania. Można nimi sterować przy pełnym gradiencie ciśnienia równym PN.

Podczas wspawania zaworów kulowych typu KM 9303.X-02 do przewodu rurowego należy przestrzegać następującego sposobu postępowania:

 1. przed przyspawaniem zawór kulowy całkowicie otworzyć
 2. nie poluzowywać i nie wyśrubowywać kielichów do wspawania z korpusu!
 3. podczas spawania wybrać taki sposób postępowania, aby w okolicy gumowych o-ringów uszczelniających kielichów do wspawania z korpusem temperatura nie wzrosła do ponad 120°C! Można temu zapobiec na przykład tak, że miejsce i najbliższa okolica o-ringów zostaną owinięte materiałem zamoczonym w zimnej wodzie, a w trakcie spawania zostanie dodatkowo ochładzane poprzez polewanie zimną wodą.

Wyposażenie dodatkowe, dostosowania i usługi

 • konstrukcja fire-safe – odporność ogniowa zgodnie z EN ISO 10497 (API 607)
 • osłona grzewcza – do utrzymania cieczy w stanie ciekłym
 • dźwignia zamykana z kłódką – do zabezpieczenia pozycji członu zamykającego
 • przedłużenie trzpienia – np. z powodu izolacji termicznej przewodu rurowego i armatury
 • czujniki pozycji krańcowych
 • dokumentacja zgodnie z EN 10204 3.1 lub 3.2
 • specjalne dostosowania zgodnie z wymogiem klienta
 • armatury w wykonaniu dla klas ciśnieniowych PN 160, 250
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami normy NACE MR 0175, względnie ISO 15156
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami norm API
 • przelot kuli LL (X)

© KE-ARM, s.r.o.