Česky English Pусски Po polsku Deutsch
producent armatury przemysłowej

Zawór kulowy kołnierzowy KM 9108.X

Produkty >> Zawory kulowe z kulą pływającą >> Do zwykłych temperatur

DN 10 – DN 250, PN 16 – PN 250

EN standard, pełny przelot

Zastosowanie

Zawory kulowe kołnierzowe typ KM 9108.X-F1 to w wykonaniu standardowym armatura zamykająca służąca do całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu substancji roboczej. Nie można ich zastosować jako armatury dławiącej lub regulacyjnej. Zakres stosowania zaworów kulowych bezpośrednio zależy od ich wykonania materiałowego, właściwości i temperatury substancji roboczej. Zazwyczaj są dostarczane w standardowych wykonaniach materiałowych podanych w karcie katalogowej. Po porozumieniu, uwzględniając warunki używania, mogą zostać zastosowane inne materiały niż podane w karcie katalogowej.

Zawory są przeznaczone np. do gazów opałowych (gaz ziemny, gaz świetlny, propan-butan, biogaz, gaz koksowniczy), wody, pary wodnej (do +150°C), tlenu i ogólnie do nieagresywnych i agresywnych płynów i gazów bez zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur roboczych może wynosić od −50°C do +200°C, w zależności od materiału korpusu i pierścieni uszczelniających. Dozwolone ciśnienia robocze są zgodne z systemem ciśnieniowo-temperaturowym (wykresy B1, S1–S4).

Opis techniczny

Konstrukcja zaworu kulowego jest wykonana zgodnie z EN 1983. Zawór jest w wykonaniu z kulą pływającą. Ułożenie trzpienia sterującego zapobiega wystrzeleniu trzpienia z obudowy pod działaniem ciśnienia substancji roboczej, części wewnętrzne są połączone w sposób przewodzący w celu zapobieżenia powstania wyładowania elektrostatycznego (konstrukcja antystatyczna).

Sterowanie

 • dźwignia ręczna
 • koło ręczne z przekładnią
 • napęd pneumatyczny
 • napęd elektryczny

Rozmiary kołnierzy przyłączeniowych dla napędów zgodnie z ISO 5211. Wielkość napędów określa maksymalny roboczy gradient ciśnienia na kuli.

Sposób sterowania określa trzecia cyfra w oznaczeniu typu, dla dźwigni jest to „0", dla przekładni i napędów „3" (na przykład KM 9138.X-F1).

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Zawory kulowe spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 2 zgodnie z ČSN EN 61508–1, 2.

Przyłączenie do przewodu rurowego

Rozmiary podstawowe są podane w karcie katalogowej. Rozmiary zgodnie z normami:

 • rozmiary przyłączeń zgodnie z ČSN EN 1092–1
 • wymiary przelotu zgodnie z ČSN EN 1983
 • długości zabudowy F1 – zgodnie ČSN EN 558, seria 1 (spełnia DIN 3202 – F1)
 • długości zabudowy F2 – zgodnie ČSN EN 558, seria 2 (spełnia DIN 3202 – F2)
 • długości zabudowy F4 – zgodnie ČSN EN 558, seria 14 (spełnia DIN 3202–1 – F4), do DN 100
 • długości zabudowy F5 – zgodnie ČSN EN 558, seria 15 (spełnia DIN 3202–1 – F5), dla DN większej niż 100
 • długości zabudowy F6 – zgodnie ČSN EN 558, seria 48 (spełnia DIN 3202–1 – F6)
 • długości zabudowy F7 – zgodnie ČSN EN 558, seria 28 (spełnia DIN 3202–1 – F7), dla DN większej niż 125
 • długości zabudowy 02 – niestandaryzowane.

Badania

Standardowo zgodnie z ČSN EN 12266–1, tj. badanie wytrzymałości i szczelności korpusu P10, P11, badanie szczelności w gnieździe P12 (wodą przy ciśnieniu 1,1×PN i powietrzem przy ciśnieniu 0,6 MPa), stopień szczelności A – bez upływu. Zgodnie z wymogiem klienta istnieje możliwość przeprowadzenia ewentualnych dalszych badań.

Montaż, obsługa i konserwacja

Zawory kulowe mogą być zamontowane w jakiejkolwiek pozycji. Nie wymagają żadnej specjalnej kon­serwacji i regulowania. Można nimi sterować przy pełnym gradiencie ciśnienia równym PN.

Wyposażenie dodatkowe, dostosowania i usługi

 • odmienne rozmiary przyłączeń lub kombinacje końcówek przyłączeniowych
 • dostosowanie listwy uszczelniającej (rowek, klin, wpust, wypust, rowek dla o-ringu, RTJ)
 • konstrukcja fire-safe – odporność ogniowa zgodnie z EN ISO 10497 (API 607)
 • osłona grzewcza – do utrzymania cieczy w stanie ciekłym
 • dźwignia zamykana z kłódką – do zabezpieczenia pozycji członu zamykającego
 • przysłona nastawcza – do regulacji przepływu w zależności od obrócenia dźwigni
 • zestaw podziemny – zastosowanie armatury pod ziemią
 • przedłużenie trzpienia – np. z powodu izolacji termicznej przewodu rurowego i armatury
 • otwór wentylacyjny w kuli – do wyrównania ciśnienia do przewodu powrotnego
 • czujniki pozycji krańcowych
 • dokumentacja zgodnie z EN 10204 3.1 lub 3.2
 • konstrukcja dwuczęściowa lub trzyczęściowa
 • specjalne dostosowania zgodnie z wymogiem klienta
 • armatury w wykonaniu dla klas ciśnieniowych PN 250
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami normy NACE MR 0175, względnie ISO 15156

© KE-ARM, s.r.o.