Česky English Pусски Po polsku Deutsch
výrobce průmyslových armatur

Kulový kohout přírubový KM 9108.X

Produkty >> Kulové kohouty s plovoucí koulí >> Pro běžné teploty

DN 10 – DN 250, PN 16 – PN 250

EN standard, plný průtok

Použití

Kulové kohouty přírubové typ KM 9108.X-F1 jsou ve standardním provedení uzavírací armatury sloužící k úplnému uzavření nebo otevření průtoku pracovní látky. Nelze je použít jako armatury škrtící nebo regulační. Rozsah použití kulových kohoutů je přímo závislý na jejich materiálovém provedení, vlastnostech a teplotě pracovní látky. Běžně se dodávají ve standardních materiálových provedeních uvedených v katalogovém listu. Na základě dohody mohou být použity s ohledem na provozní podmínky jiné materiály než jsou uvedeny v katalogovém lis­tu.

Kohouty jsou určeny např. pro topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan, bioplyn, koksárenský plyn), vodu, vodní páru (do +150°C), kyslík, a obecně pro neagresivní i agresivní kapaliny a plyny bez mechanických nečistot. Rozsah pracovních teplot může být od −50°C do +200°C v závislosti na kombinaci materiálu tělesa a těsnicích kroužků. Dovolené pracovní tlaky odpovídají tlako-teplotnímu systému (grafy B1, S1–S4).

Technický popis

Konstrukce kulového kohoutu je provedena dle EN 1983. Kohout je v provedení s plovoucí koulí. Uložení ovládacího čepu zamezuje vystřelení čepu z tělesa působením tlaku pracovní látky, vnitřní součásti jsou vodivě spojeny pro zamezení vzniku elektrostatického výboje (antistatická konstrukce).

Ovládání

 • ruční páka
 • ruční kolo s převodem
 • pneupohon
 • elektropohon

Rozměry připojovacích přírub pro pohony dle ISO 5211. Velikost pohonů určuje maximální provozní tlakový spád na kouli.

Způsob ovládání určuje třetí číslice v typovém označení, pro páku je to „0“, pro převody a pohony pak „3“ (například KM 9138.X-F1).

Funkční bezpečnost

Kulové kohouty splňují požadavky na funkční bezpečnost SIL 2 dle ČSN EN 61508–1, 2.

Připojení do potrubí

Základní rozměry jsou uvedeny v katalogovém listu. Rozměry dle norem:

 • připojovací rozměry dle ČSN EN 1092–1
 • rozměr průtoku dle ČSN EN 1983
 • stavební délky F1 – dle ČSN EN 558, řada 1 (odpovídá DIN 3202–1 – F1)
 • stavební délky F2 – dle ČSN EN 558, řada 2 (odpovídá DIN 3202–1 – F2)
 • stavební délky F4 – dle ČSN EN 558, řada 14 (odpovídá DIN 3202–1 – F4), do DN 100
 • stavební délky F5 – dle ČSN EN 558, řada 15 (odpovídá DIN 3202–1 – F5), pro DN větší než 100
 • stavební délky F6 – dle ČSN EN 558, řada 48 (odpovídá DIN 3202–1 – F6)
 • stavební délky F7 – dle ČSN EN 558, řada 28 (odpovídá DIN 3202–1 – F7), pro DN větší než 125
 • stavební délky 02 – nenormalizované.

Zkoušení

Standardně dle ČSN EN 12266–1, tj. zkouška pevnosti a těsnosti tělesa P10, P11, zkouška těsnosti v sedle P12 (vodou při tlaku 1,1×PN a vzduchem při tlaku 0,6 MPa), stupeň těsnosti A – bez úniku. Podle požadavku zákazníka mohou být provedeny případné další zkoušky.

Montáž, obsluha a údržba

Kulové kohouty mohou být montovány do libovolné polohy. Nevyžadují žádné zvláštní nároky na údržbu a seřizování. Jsou ovladatelné při plném tlakovém spádu rovném PN.

Volitelné příslušenství, úpravy a služby

 • úprava těsnící lišty (drážka, pero, výkružek, nákružek, drážka pro O-kroužek, RTJ)
 • odlišné připojovací rozměry či jejich kombinace
 • fire-safe konstrukce – odolnost proti ohni dle EN ISO 10497
 • topný plášť – pro udržení tekutiny v kapalném stavu
 • uzamykatelná páka s visacím zámkem – pro zajištění polohy uzavíracího členu
 • regulační clona – pro regulaci průtoku v závislosti na otočení páky
 • zemní souprava – použití armatury pod zemí
 • prodloužení čepu – např. z důvodu tepelné izolace potrubí a armatury
 • ventilační otvor v kouli – pro vyrovnání tlaku do zpětného potrubí
 • snímače koncových poloh
 • dokumentace dle EN 10204 3.1 nebo 3.2
 • dvojdílná nebo třídílná konstrukce
 • speciální úpravy dle požadavků zákazníka
 • armatury v provedení pro tlakové třídy PN 250
 • provedení dle požadavků normy NACE MR 0175 respektive ISO 15156

© KE-ARM, s.r.o.