Česky English Pусски Po polsku Deutsch
výrobce průmyslových armatur

Kulový kohout třícestný přivařovací KM 9303.X-02

Produkty >> Kulové kohouty s plovoucí koulí >> Třícestné a čtyřcestné

DN 10 – DN 150, PN 16 – PN 250

EN standard, plný průtok, 4 sedla

Použití

Kulové kohouty přivařovací třícestné typ KM 9303.X-02 jsou ve standardním provedení uzavírací armatury sloužící k přestavení průtoku pracovní látky. Nelze je použít jako armatury škrtící nebo regulační. Rozsah použití kulových kohoutů je přímo závislý na jejich materiálovém provedení, vlastnostech a teplotě pracovní látky. Běžně se dodávají ve standardních materiálových provedeních uvedených v katalogovém listu. Na základě dohody mohou být použity s ohledem na provozní podmínky jiné materiály než jsou uvedeny v katalogovém lis­tu.

Kohouty jsou určeny např. pro topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan, bioplyn, koksárenský plyn), vodu, vodní páru (do +150°C), kyslík, a obecně pro neagresivní i agresivní kapaliny a plyny bez mechanických nečistot. Rozsah pracovních teplot může být od −50°C do +200°C v závislosti na kombinaci materiálu tělesa a těsnicích kroužků. Dovolené pracovní tlaky odpovídají tlako-teplotnímu systému (grafy B1, S1, S2, S4).

Technický popis

Konstrukce kulového kohoutu je provedena dle EN 1983. Kohout je v provedení s plovoucí koulí. Uložení ovládacího čepu zamezuje vystřelení čepu z tělesa působením tlaku pracovní látky, vnitřní součásti jsou vodivě spojeny pro zamezení vzniku elektrostatického výboje (antistatická konstrukce).

Průtok koule může být ve tvaru „L“ nebo „T“. Poloha koule v kohoutu je patrná ze značky na horní plošce ovládacího čepu. Možné tvary průtoku jsou uvedeny na schématech, další možnosti mohou být konzultovány telefonicky.

Schéma průtoků

Ovládání

 • ruční páka
 • ruční kolo s převodem
 • pneupohon
 • elektropohon

Rozměry připojovacích přírub pro pohony dle ISO 5211. Velikost pohonů určuje maximální provozní tlakový spád na kouli. Způsob ovládání určuje třetí číslice v typovém označení, pro páku je to „0“, pro převody a pohony pak „3“ (například KM 9333.X-02).

Připojení do potrubí

Základní rozměry jsou uvedeny v katalogovém listu. Rozměry dle norem:

 • tvary přivařovacích konců dle ČSN EN ISO 17292
 • rozměr průtoku dle ČSN EN 1983
 • stavební délky dle ČSN EN 12982

Zkoušení

Standardně dle ČSN EN 12266–1, tj. zkouška pevnosti a těsnosti tělesa P10, P11, zkouška těsnosti v sedle P12 (vodou při tlaku 1,1×PN a vzduchem při tlaku 0,6 MPa), stupeň těsnosti A – bez úniku. Podle požadavku zákazníka mohou být provedeny případné další zkoušky.

Montáž, obsluha a údržba

Kulové kohouty mohou být montovány do libovolné polohy. Nevyžadují žádné zvláštní nároky na údržbu a seřizování. Jsou ovladatelné při plném tlakovém spádu rovném PN.

Při zavařování kulových kohoutů typu KM 9303.X-02 do potrubí je nutno dodržet následující postup:

 1. před přivařením kulový kohout plně otevřít
 2. neuvolňovat a nevyšroubovávat přivařovací hrdla z tělesa!
 3. při svařování volit takový postup, aby v okolí pryžových „O“ kroužků, utěsňujících přivařovací hrdla s tělesem, nevzrostla teplota nad 120°C! Lze tomu zabránit například tak, že se místo a nejbližší okolí „O“ kroužků obtočí látkou namočenou ve studené vodě a v průběhu svařování se dochlazuje poléváním studenou vodou.

Volitelné příslušenství, úpravy a služby

 • fire-safe konstrukce – odolnost proti ohni dle EN ISO 10497 (API 607)
 • topný plášť – pro udržení tekutiny v kapalném stavu
 • uzamykatelná páka s visacím zámkem – pro zajištění polohy uzavíracího členu
 • prodloužení čepu – např. z důvodu tepelné izolace potrubí a armatury
 • snímače koncových poloh
 • dokumentace dle EN 10204 3.1 nebo 3.2
 • speciální úpravy dle požadavku zákazníka
 • armatury v provedení pro tlakové třídy PN 160, 250
 • provedení dle požadavků normy NACE MR 0175 respektive ISO 15156
 • provedení dle požadavků norem API
 • tvar průtoku LL (X)

© KE-ARM, s.r.o.