Česky English Pусски Po polsku Deutsch
výrobce průmyslových armatur

Zpětný ventil do svislého potrubí přírubový KM 9901.1 117 (Z35)

Produkty >> Zpětné ventily do svislého potrubí

DN 50 – DN 400, PN 16 – PN 400

Použití

Zpětný ventil přírubový do svislého potrubí typu KM 9901.1 117 (Z 35) je jednosměrná armatura určena k zamezení zpětného proudění provozní tekutiny. Směr proudění provozní tekutiny je dán šipkou na tělese zdola nahoru, tj. pod kuželku. V případě, že tekutina začne proudit opačným směrem, ventil se samočinně uzavře.

Zpětný ventil do svislého potrubí není funkčně koncipován jako uzavírací armatura, proto vyžaduje-li se trvalá těsnost uzávěru, je nutno do výtlačného potrubí zařadit uzavírací armaturu. Přepravovaná tekutina nesmí obsahovat tvrdé a abrazivní částice ve formě zrn nebo prášku a její chemické složení nesmí způsobovat segregační povlaky, které by mohly způsobit poškození těsnících ploch a nárůst netěsností nebo zadírání kuželky v ložiskách. To platí i pro nečistoty v potrubním systému při montáži, opravách nebo výměnách.

Zpětný ventil do svislého potrubí je schválen pro použití tekutin skupiny 1 a 2 podle § 3 odst. 1 písmeno a), b) NV 26/2003 Sb.: voda kromě vody určené pro lidskou spotřebu, neagresivní tekutiny (kapaliny, plyny, páry, vzduch), ropa a ropné produkty, plynná paliva, anorganická a organická média (dle použitých materiálů a po dohodě s výrobcem) a dle direktivy PED 97/23/EC. Odolnost ventilu vůči použitému médiu a teplotě je limitována chemickým složením materiálové skladby ventilu. Vhodnost média proto doporučujeme konzultovat s výrobcem. Dovolené pracovní tlaky odpovídají tlako-teplotnímu systému.

Technický popis

Základ zpětného ventilu do svislého potrubí tvoří celistvé těleso, vyrobené z válcované nebo kované oceli. Do něj je zalisováno vstupní a výstupní vedení kuželky s kluznými ložisky. Zalisované části jsou pojištěny důlčíkováním. Proti vypadnutí jsou vedení kuželky zabezpečeny sevřením protipřírub potrubí. Sedlové partie v tělese a na kuželce jsou obvykle navařovány austenitickou ocelí typu 18/8 CrNi nebo je použit návar 13 Cr nebo Stellit 6 – typ návaru odvisí od materiálové skladby ventilu. Kuželka je se sedlem tělesa slapována.

Připojení do potrubí

Celkové rozměry jsou uvedeny v katalogovém listu.

  • připojovací rozměry dle ČSN EN 1092–1
  • tavební délky v tlakových třídách PN 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320 – tabulka 1 dle ČSN 13 3048
  • nenormalizované stavební délky:
    • tlaková třída PN 400
    • typorozměry DN 50 / PN 16–250; DN 300 / PN 16–250
    • typorozměry DN 350, 400 / PN 16–100; DN 50–200 / PN 320

Zkoušení

Standardně dle ČSN EN 12266–1, tj. zkouška pevnosti a těsnosti tělesa P10, P11, zkouška těsnosti na kuželce P12 (vodou při tlaku 1,1×PN a vzduchem při tlaku 0,6 MPa) – stupeň těsnosti A – bez úniku, zkouška funkce a zadírání F20. Norma ČSN EN 13709 povoluje u zkoušky P12 netěsnost odpovídající stupni C dle EN 12266–1. Podle požadavku zákazníka mohou být provedeny případné další zkoušky.

Montáž, obsluha a údržba

Zpětný ventil do svislého potrubí musí být montován do vertikální polohy. Jelikož se jedná o jednosměrnou armaturu, musí být směr proudění média ve shodě se směrem šipky na tělese ventilu.

Ventil nevyžaduje žádné zvláštní nároky na údržbu a seřizování. Při dodržování hodnot předepsaného tlaku a teploty média, které jsou uvedeny na štítku armatury, je funkce ventilu zcela automatická.


© KE-ARM, s.r.o.