Česky English Pусски Po polsku Deutsch
výrobce průmyslových armatur

Kulový kohout třícestný nátrubkový pro vysoké teploty KM 9301.X-01-03.1

Produkty >> Kulové kohouty s plovoucí koulí >> Třícestné a čtyřcestné

DN 10 – DN 100, PN 16 – PN 160

EN standard, plný průtok, 2 sedla, vnitřní závit G, NPT

Použití

Kulové kohouty nátrubkové třícestné typ KM 9301.X-01–03.1(-02) jsou ve standardním provedení uzavírací armatury sloužící k přestavení průtoku pracovní látky. Nelze je použít jako armatury škrtící nebo regulační. Rozsah použití kulových kohoutů je přímo závislý na jejich materiálovém provedení, vlastnostech a teplotě pracovní látky. Běžně se dodávají ve standardních materiálových provedeních uvedených v tabulce. Na základě dohody mohou být použity s ohledem na provozní podmínky jiné materiály než jsou uvedeny v tabulce.

Kohouty jsou určeny např. pro topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan, bioplyn, koksárenský plyn), vodu, vodní páru, kyslík, a obecně pro neagresivní i agresivní kapaliny a plyny bez mechanických nečistot. Rozsah pracovních teplot může být od −60°C do +400°C v závislosti na materiálu tělesa. Dovolené pracovní tlaky odpovídají tlako-teplotnímu systému (grafy B1).

Technický popis

Konstrukce kulového kohoutu je provedena dle EN 1983. Kohout je v provedení s plovoucí koulí. Uložení ovládacího čepu zamezuje vystřelení čepu z tělesa působením tlaku pracovní látky, vnitřní součásti jsou vodivě spojeny pro zamezení vzniku elektrostatického výboje (antistatická konstrukce).

Průtok koule může být ve tvaru „L“ nebo „T“. Poloha koule v kohoutu je patrná ze značky na horní plošce ovládacího čepu. Kohout je vybaven dvěma sedly k utěsnění koule, prostřední připojovací potrubí je bez sedla. Zdroj tlakového média může být přiveden pouze na prostřední připojení, krajní připojení jsou výstupní. Možné tvary průtoku jsou uvedeny na schématech, další možnosti mohou být konzultovány telefonicky.

Schéma průtoků

Ovládání

 • ruční páka
 • ruční kolo s převodem
 • pneupohon
 • elektropohon

Rozměry připojovacích přírub pro pohony dle ISO 5211. Velikost pohonů určuje maximální provozní tlakový spád na kouli.

Způsob ovládání určuje třetí číslice v typovém označení, pro páku je to „0“, pro převody a pohony pak „3“ (například KM 9331.X-01–03.1(-02)).

Připojení do potrubí

Základní rozměry jsou uvedeny v katalogovém listu. Rozměry dle norem:

 • vnitřní závit G dle ČSN EN ISO 228–1 – typ KM 9101.X-01–03.1
 • vnitřní závit NPT dle ANSI B 1.20.1 – typ KM 9101.X-01–03.1–02
 • rozměr průtoku dle ČSN EN 1983
 • stavební délky nenormalizované

Zkoušení

Standardně dle ČSN EN 12266–1, tj. zkouška pevnosti a těsnosti tělesa P10, P11, zkouška těsnosti v sedle P12 (vodou při tlaku 1,1×PN a vzduchem při tlaku 0,6 MPa), stupeň těsnosti A – bez úniku. Podle požadavku zákazníka mohou být provedeny případné další zkoušky.

Montáž, obsluha a údržba

Kulové kohouty mohou být montovány do libovolné polohy. Nevyžadují žádné zvláštní nároky na údržbu a seřizování. Jsou ovladatelné při plném tlakovém spádu rovném PN.

Volitelné příslušenství, úpravy a služby

 • fire-safe konstrukce – odolnost proti ohni dle EN ISO 10497 (API 607)
 • topný plášť – pro udržení tekutiny v kapalném stavu
 • uzamykatelná páka s visacím zámkem – pro zajištění polohy uzavíracího členu
 • prodloužení čepu – např. z důvodu tepelné izolace potrubí a armatury
 • snímače koncových poloh
 • dokumentace dle EN 10204 3.1 nebo 3.2
 • speciální úpravy dle požadavku zákazníka
 • armatury v provedení pro tlakové třídy PN 160
 • provedení dle požadavků normy NACE MR 0175 respektive ISO 15156
 • provedení dle požadavků norem API

© KE-ARM, s.r.o.