Česky English Pусски Po polsku Deutsch
výrobce průmyslových armatur

Kulový kohout přivařovací typu kov-kov KM 9103.X-MD5

Produkty >> Kulové kohouty s plovoucí koulí >> Kovově těsnící

DN 10 – DN 150, PN 16 – PN 160

EN standard, plný průtok

Použití

Kulové kohouty přivařovací typ KM 9103.X-01-MD5 (MDS) jsou ve standardním provedení uzavírací armatury sloužící k úplnému uzavření nebo otevření průtoku pracovní látky. Nelze je použít jako armatury škrtící nebo regulační. Rozsah použití kulových kohoutů je přímo závislý na jejich materiálovém provedení, vlastnostech a teplotě pracovní látky. Běžně se dodávají ve standardních materiálových provedeních uvedených v tabulce. Na základě dohody mohou být použity s ohledem na provozní podmínky jiné materiály než jsou uvedeny v tabulce.

Kohouty jsou určeny např. pro topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan, bioplyn, koksárenský plyn), vodu, vodní páru (do +150°C), kyslík, a obecně pro neagresivní i agresivní kapaliny a plyny.

Médium, pro něž jsou kohouty určeny, může obsahovat mechanické příměsi – pevné částice až do velikosti 0,5 mm. Dovolená tvrdost mechanických příměsí závisí na materiálu sedla kohoutu. Pro kalenou nerezovou ocel 1.4034 (MD5), ČSN 17 029 (MD5) nebo pro návar Stellite (MDS) mohou být pevné částice velmi tvrdé (do tvrdosti Mohs 7, např. písek apod.).

Technický popis

Konstrukce kulového kohoutu je provedena dle EN 1983. Kohout je v provedení s plovoucí koulí. Uložení ovládacího čepu zamezuje vystřelení čepu z tělesa působením tlaku pracovní látky, vnitřní součásti jsou vodivě spojeny pro zamezení vzniku elektrostatického výboje (antistatická konstrukce). Těsnění mezi koulí a sedly kohoutu je zajištěno kontaktem typu „kov-kov“.

Ovládání

 • ruční páka
 • ruční kolo s převodem
 • pneupohon
 • elektropohon

Rozměry připojovacích přírub pro pohony dle ISO 5211. Velikost pohonů určuje maximální provozní tlakový spád na kouli.

Způsob ovládání určuje třetí číslice v typovém označení, pro páku je to „0“, pro převody a pohony pak „3“ (například KM 9133.X-01-MD5).

Připojení do potrubí

Základní rozměry jsou uvedeny v katalogovém listu. Rozměry dle norem:

 • tvary přivařovacích konců dle ČSN EN 17292
 • rozměr průtoku dle ČSN EN 1983
 • stavební délky dle ČSN EN 12982

Zkoušení

Standardně dle ČSN EN 12266–1, tj. zkouška pevnosti a těsnosti tělesa P10, P11, zkouška těsnosti v sedle P12 (vodou při tlaku 1,1×PN a vzduchem při tlaku 0,6 MPa), stupeň těsnosti A – bez úniku. Podle požadavku zákazníka mohou být provedeny případné další zkoušky.

Montáž, obsluha a údržba

Kulové kohouty mohou být montovány do libovolné polohy. Nevyžadují žádné zvláštní nároky na údržbu a seřizování. Jsou ovladatelné při plném tlakovém spádu rovném PN.

Při zavařování kulových kohoutů typu KM 9103.X-01-MD5 do potrubí je nutno dodržet následující postup:

 1. před přivařením kulový kohout plně otevřít
 2. neuvolňovat a nevyšroubovávat přivařovací hrdla z tělesa!
 3. při svařování volit takový postup, aby teplota v okolí pryžových „O“ kroužků a sedel v tělese kohoutu nepřekročila 120 °C. Teplotu je možno omezit např. použitím tepelně absorpční pasty.

Volitelné příslušenství, úpravy a služby

 • odlišné připojovací rozměry či jejich kombinace
 • fire-safe konstrukce – odolnost proti ohni dle EN ISO 10497 (API 607)
 • topný plášť – pro udržení tekutiny v kapalném stavu
 • uzamykatelná páka s visacím zámkem – pro zajištění polohy uzavíracího členu
 • zemní souprava – použití armatury pod zemí
 • prodloužení čepu – např. z důvodu tepelné izolace potrubí a armatury
 • ventilační otvor v kouli – pro vyrovnání tlaku do zpětného potrubí
 • snímače koncových poloh
 • dokumentace dle EN 10204 3.1 nebo 3.2
 • speciální úpravy dle požadavků zákazníka
 • armatury v provedení pro tlakové třídy PN 160
 • provedení dle požadavků normy NACE MR 0175 respektive ISO 15156

© KE-ARM, s.r.o.